Programació d’activitats docents

gallecs01

ENC té a punt els seus programes de camp per donar resposta a la planificació d’activitats dels centres educatius per al desenvolupament curricular. Vivencials, vinculades al medi, fonamentades en valors i promotores d’accions favorables. Per a la descoberta i la recerca en el medi natural, la formació de la comunitat educativa i l’assessorament de centres. També els programes vinculats a diverses institucions locals i nacionals. Consulteu, consulteu….

Anulem el frase 'Els comentaris esta tancats'-->