Documents del programa

Enguany (2014) hi ha hagut nombrosos canvis en aquest apartat del Programa, així doncs els documents vàlids a partir d’ara seran:

Pla Educació per a la Sostenibilitat (PES), substitueix l’antic PCA i ha d’anar adjuntat al Projecte de Direcció del Centre.

Pla d’acció anual, substitueix l’antic PA i té la validesa d’un curs.

Autoavaluació del centre.