Formació de professorat

L’Escola de Natura del Corredor ofereix al professorat la possibilitat de formar-se ambientalment per tal de poder afrontar els importants reptes de futur que se’ns presenten com a societat. La formació es pot fer sota el marc del Pla de Formació de Zona dels Serveis Educatius (seminaris, grups de treball, formació en centre), però també oferim xerrades i sortides de camp per als docents.

Aquest curs 2012-13 coordinem i organitzem la següent formació:

  • 1er Curs de cuina sostenible del Maresme per a cuineres de centres escolars
  • 1er Seminari de menjadors escolars sostenibles del Maresme
  • Seminari de coordinació d’Escoles Verdes a l’Alt Maresme
  • Seminari municipal d’Escoles Verdes  a Argentona
  • Seminari de formació de segon any d’Escoles Verdes al Maresme